Legotillverkning

I partnerskap med kunden

Ett nära samarbete mellan kundens konstruktörer och verktygstillverkningen, tidigt i produktutvecklingsskedet, ger de bästa förutsättningarna för att ta fram en globalt konkurrenskraftig komponent/produkt. Ett ömsesidigt förtroende redan i konstruktionsfasen är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete.
 

Hur gör vi kundanpassad tillverkning – långsiktiga relationer

Vi   utvecklar och producerar mekaniska komponenter på beställning från kund. Kunden kommer med en ritning eller vi tar gemensamt fram konstruktion och CAD-ritningar och producerar komponenten i kortare eller längre serier. Vi arbetar med långa kundrelationer och kan producera komponent i under hela dess livslängd. Vi har idag fortfarande delar till produkter kvar som vi producerat åt kunder i 50 år.  

 

 
 
 
Candenova Järn&Metall  AB • Sobelgränd 4 • 167 58 Bromma • Tel.: +4640903520 • info@jarnmetall.comorder@jarnmetall.com
site created and hosted by skandiaweb